Wettelijke vermeldingen

De toegang tot en het gebruik van deze site zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Door de Abrisud-site te bezoeken en te raadplegen, aanvaardt u deze voorwaarden zonder beperkingen of uitzonderingen.

 

Inhoud van de website:


Abrisud behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Op dezelfde manier behoudt Abrisud zich het recht voor om functies van de site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken en/of geheel of gedeeltelijk op te schorten. Abrisud zet zich permanent in om de kwaliteit van de informatie te controleren en de website up-to-date te houden. Er is echter geen enkele garantie betreffende de juistheid, de nauwkeurigheid, de update of de volledigheid van de online gezette informatie.

 

Intellectuele eigendom :

Alle beelden, informatie in de brede zin, merken, logo’s en domeinnamen die op de site voorkomen, zijn eigendom van de firma Abrisud of maken het voorwerp uit van een gebruikstoestemming. Elke vorm van reproductie, wijziging, upload, onbruikbaarmaking, overdracht of gedeeltelijke en/of volledige distributie van een document of informatie die op de website voorkomt, is strikt verboden. Iedere overtreder stelt zich bloot aan gerechtelijke vervolging.

 

Links naar andere websites: 

Abrisud oefent geen enkele controle uit op de inhoud en de werking van de gelinkte sites. Bijgevolg kunnen wij de kwaliteit en de nauwkeurigheid van de informatie die deze sites bevatten niet garanderen. Aldus zal ABRISUD niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden als deze websites niet beschikbaar zijn en/of als de informatie die zij verspreiden verkeerd of onnauwkeurig is.

 

Informatica en Vrijheid – Bescherming van Persoonsgegevens:

Overeenkomstig de Franse wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van fysieke personen bij de verwerking van persoonsgegevens, is deze website onderworpen aan een aangifte bij de CNIL (verklaring nr.). Abrisud verbindt zich ertoe om het vertrouwelijke karakter van de persoonlijke inlichtingen, die door de bezoekers van de website worden verstrekt, te eerbiedigen. De persoonlijke gegevens die u op deze website invoert, zijn strikt voorbehouden voor intern gebruik bij de firma Abrisud. Op eenvoudig verzoek op welk moment dan ook, zal Abrisud de verstrekte persoonsgegevens vernietigen of wijzigen.

 

Wettellijke vermeldingen :

ABRISUD
SAS Société met kapitaal van 200 000 €
Code APE : 2511Z
Hoofdzetel : 15 rue Louis Aygobère – ZI du Pont Peyrin – 32600 l’ISLE-JOURDAIN – France
RCS Auch N° 397 909 938


Tel 32 40 (numéro azur – kost lokaal bellen)
Fax 05 62 07 20 40

Directeur van de publicatie: Vincent Linchet (PDG)


Verantwoordelijke redactie : Estelle Jacq (Verantwoordelijk Marketing & Communicatie)

Hosting site : Société Choosit – 625 avenue de la Saladelle – 34130 Saint-Aunès – FRANCE